Zero emisii de CO2 pentru autoturismele și utilitarele noi din 2035

Parlamentul european a aprobat noile obiective de reducere a emisiilor de CO2 pentru autoturismele și vehiculele comerciale ușoare noi, parte a pachetului „Fit for 55”.

Cu 340 de voturi pentru, 279 împotrivă și 21 de abțineri, deputații au aprobat acordul încheiat cu Consiliul privind standardele revizuite de performanță a emisiilor de CO2 pentru mașinile și utilitarele noi, în conformitate cu ambiția sporită a UE în materie de climă.

Noua legislație stabilește calea spre emisii zero de CO2 pentru autoturismele și vehiculele comerciale ușoare noi în 2035 (un obiectiv la nivelul întregii flote UE de reducere a emisiilor de CO2 produse de autoturismele și utilitarele noi cu 100% față de 2021). Obiectivele intermediare de reducere a emisiilor pentru 2030 sunt stabilite la 55% pentru autoturisme și 50% pentru camionete.

Alte măsuri-cheie prevăzute de regulament:

Până în 2025, Comisia va prezenta o metodologie pentru evaluarea și raportarea datelor privind emisiile de CO2 pe parcursul întregului ciclu de viață al autoturismelor și al utilitarelor vândute pe piața UE, însoțită de propuneri legislative, dacă este cazul; până în decembrie 2026, Comisia va monitoriza decalajul dintre valorile limită de emisie și datele privind consumul real de combustibil și de energie, va prezenta un raport privind o metodologie de ajustare a emisiilor specifice de CO2 ale producătorilor și va propune măsuri de monitorizare adecvate.


Producătorii responsabili de volume mici de producție într-un an calendaristic (între 1 000 și 10 000 de autoturisme noi sau între 1 000 și 22 000 de utilitare noi) pot beneficia de o derogare până la sfârșitul anului 2035 (cei care înmatriculează mai puțin de 1 000 de vehicule noi pe an continuă să fie scutiți); actualul mecanism de stimulare pentru vehiculele cu emisii zero și cu emisii scăzute (ZLEV), care recompensează producătorii care vând mai multe astfel de vehicule (cu emisii de la zero la 50 g CO2/km, cum ar fi vehiculele electrice și cele hibride plug-in performante) cu obiective de reducere a emisiilor de CO2 mai mici, va fi adaptat pentru a răspunde tendințelor preconizate în materie de vânzări. Între 2025 și 2029, valoarea de referință ZLEV este stabilită la 25% pentru vânzările de autoturisme noi și la 17% pentru utilitare noi, iar începând cu 2030 stimulentul va fi eliminat.


La fiecare doi ani, începând cu sfârșitul anului 2025, Comisia va publica un raport de evaluare a progreselor înregistrate în direcția unei mobilități rutiere cu emisii zero.

You may also like...